APM32 PROG烧录器使用简介

视频时长 08:23

664次观看

2023年01月12日

视频简介

课程目录:

1.         概述

2.         文件合并

3.         烧录与读取

4.         选项字节编程

 

课程简介:

APM32-PROG是针对APM32系列芯片的开发工具,配合APM32 PROG 上位机软件完成对MCU芯片的软件烧录。本节课程将介绍APM32 PROG 烧录器并教大家如何使用。